9 år - Tårnagenthelg
9 år - Tårnagenthelg
9 år - Tårnagenthelg

Neste vår blir det ny tårnagent i Strand kyrkje for alle på 3.trinn

Strand menighet inviterer  alle på 3. trinn til å være Tårnagenter i

kirken på våren. Barna skal utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i

løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, de vil få en egen

agentkode. På søndag vil alle som kommer til kirken får vite noe av det agentene har

funnet ut.

Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og søndag.

Agentene møtes i kirken lørdag  kl 16:00. Vi holder på til kl 20:00.

Søndag treffes vi igjen kl 10:50 og holder på til kirkekaffen er ferdig ca kl 13:00.

Du/dere, eventuelle søsken, faddere og venner inviteres til gudstjenesten som

selvfølgelig er en Tårnagentgudstjeneste.

2019: Lørdag 6.april og søndag 7. april 

Påmeldingsskjema er HER