5 år sangsamling
5 år sangsamling
5 år sangsamling

Sangsamling for 5-åringar og føresette  på Tau bedehus 23 januar 2019 kl 16.30-17.50.

Sangsamling for 5-åringar og føresette  på Tau bedehus 23 januar 2019 kl 16.30-17.50.

Frå kl.17 er me med på barnekoret Tryfena si øving.

Ny dato føor 2020 kjem i desember. Velkommen!