Fredagsklubben
Fredagsklubben
Fredagsklubben

har samlingar i peisestova på Tau bedehus annakvar fredag kl.17.30-19 for barn i 5.-7.trinn. partalsveker

 

På fredagsklubben er det andakt, spel, aktivitetar og salg i kiosken. 

Her er mange vaksne lederar som ynskjer å gi deg ein kjekk fredagskveld på bedehuset.