12 år - Aktivitetsdag for 7.trinn


18.november - skulefridag på Furutangen?

 

 

 

Bli med til Furutangen frå torsdag kveld kl.18 til fredag kl.15

Det blir fellesreis heim på fredagen, heime ca kl.17, den er medrekna i prisen.

Aktivitetar inne og ute, temasamling, sosialt og god mat

Pris kr ,500-     Betaling innan 117.november til konto 3205 30 02233 Strand sokneråd

Eller med Vipps til Strand kyrkje Tau #80635

Merk med namn på barnet og medlem(viss det er greitt at barnet blir medlem i Acta)

Brosjyren

Påmelding 

Leirarbeidet vårt for 7.trinn er innmeldt som leirklubb i Acta/Normisjon. Det utløyser frifondmidler frå staten og hjelper oss å lage betre leirar. Me får støtte per betalande medlem, og leirkontingenten blir rekna som medlemskontingent. Dette er frivillig, gi beskjed viss du ikkje vil at barnet ditt skal stå som medlem i Acta dette året.

 

 

 

 

 

Tilbake