8 år Kongeklubben


Velkommen til deg som går i 2.klasse, 19 barn deltok på Kongeklubben våren 2023
 

Kongeklubben er for deg som går i 2.klasse. Her blir det song, leik, bibelforteljing, ulike aktivitetar og mat.

Me skal vera i den nye kyrkja på Tau fem onsdagar i våren 2023

Kongeklubben deltar på familiegudsteneste 

Invitasjon blir sendt i posten til alle medlemmer i kyrkja
Alle på trinnet er velkomne til å delta.     

Det er planlagt slik at barn frå Nordre Strand skule kan ta skulebussen frå skulen  til Torgerkrossen og vil bli henta på bussstoppen.

Barn som går på Tau skule og Tryggheim Strand skule vil bli henta og fylgt til kyrkja

Påmelding HER

 

 

                                                                          

Tilbake