Misjon


Våre misjonsprosjekter: Estland og Madagaskar

Strand menighet støttar Det Norske Misjonsselskaps (NMS) prosjekter i Estland og på Madagaskar. 

Estland: 
NMS samarbeider med Den estiske evangelisk-lutherske kyrkja (EELK) om å plante livskraftige kyrkjelydar og skape nye møteplassar. I tillegg støttar vi barne- og ungdomsarbeidet i kyrkja. NMS har både misjonærar og praktikantar i Estland.

Madagaskar
NMS samarbeider med Den gassisk-lutherske kirke (FLM) om: Teologisk utdanning og bibelskular, skular for syns- og høyrselshemma, landbruksskular med fokus på klima og miljø og diakonalt storbyarbeid. 

Tilbake