Årsmøter i Jørpeland og Strand sokn


Det er tid for årsmøter i sokna. Jørpeland har årsmøte etter gudstenesta i Jørpeland kyrkje søndag 20. mars  (ca kl. 12.30) og Strand sokn har årsmøtet etter temakvelden i Tau kyrkje torsdag 24. mars (ca kl. 20.30)

Jørpeland har følgjende sakliste:

- Årsmelding og regnskap legges frem til orientering. Her finn du årsmelding for Jørpeland sokn.

- Orientering om strategidokumentet «Framtid og Håp». Her finn du strategidokumentet.

- Andre orienteringer

 

Strand sokn har følgjande sakliste:

- Årsmelding og årsregnskap til orientering. Her er årsmelding for Strand sokn.

- Status Tau kyrkje

- Eventuelt

 

Tilbake